Jdi na obsah Jdi na menu
 


    Obrazek

 

Obrazek         Obrazek

                  Erzgebirgswetter Online 

 

 

 

 Historie 

                                     
První  zpráva dochovaná  v listinné podobě o obci Cämmerwalde,  později Zinnwald jeRakouskouhersko-Saská hranice z r. 1918 datována na 22.listopadu 1378. Přibližné znění zápisu: Kněz Jan  ze  Zinnwaldu  působící v Míšeńské diecezi je ustanoven farářem v Bernově. V květnu 1945 byl Bömisch Zinnwald přejmenován na Cinvald. Dnešní název Cínovec je z r. 1955. Cínovec již od první zmínky byl vázán na královské hornické město Krupka. Odtud přicházeli z české strany havíři, rýžovníci a podnikatelé, aby se usazovali na místech později zvaných jako Vorder Zinnwald (Přední Cínovec). Nejprve zřejmě rýžovníci získávali cínovou rudu z naplavenin okolo potoků v okolí. Teprve postupem prospektorských prací se dostali na území dnešní obce zvané Zadní Cínovec (přední a zadní je bráno směrem postupu od města Krupky). Po roce 1440 se vlivem rozmachu těžby stalo rudné ložisko vážným konkurentem královskému hornímu městu Krupka. Těžba rud byla přerušena kvůli 30ti leté válce. Obrazek Potom znovu se těžba zvyšovala s výkyvy v určitých obdobích. V čase 1. světové války byl důl ze strategických důvodů zmodernizován. Mezi oběma světovými válkami se v dole prováděly pouze udržovací práce a nětěžilo se. V druhé světové válce připadl důl německé správě. V té době byl důl prohlouben. Byla postavena nová úpravna rud. V r. 1945 připadlo rudné ložisko Rudným dolům Přibram n.p. a s malými změnami majitelů bylo ve správě n.p. RD Příbram až do uzavření dolu.                                                                             
 
 
 

Současnost Cínovce

 

Obrazek Zásadní změnu pro Cínovec znamenalo ukončení těžby cínowolframových rud ve zdejších dolech v roce 1990. Vlivem zaniklých pracovních míst se změnila i struktura obyvatel. Dnes tu žije 71 obyvatel. Po této události se Cínovec vylidnil a je více rekreační oblastí a oblastí pro obchod a restaurační činnost, kterou využívají převážně návštěvníci ze sousední SRN.

 

 

Je zde 125 objektů, převážná část domů slouží k rekreaci. Podniká se v 25 objektech obce. Za dobu existence Cínovce bylo nenávratně zbořeno 178 domů a usedlostí.

 

Jsou zde dva hraniční přechody a příhraniční stezka pro pěší a cyklisty. Stezka se nachází u silnice směrem k hraničnímu přechodu pro osobní dopravu na Moldavě.

Původní celnice je v současné době volně průjezdná pro osobní automobily, pěší a cyklisty.

Nový hraniční přechod je na německém území před městem Altenberg asi 600 m od státní hranice. Původně byl uzpůsoben kapacitně na provoz mezinárodní kamionové dopravy zboží. Slouží pro osobní dopravu a nákladní automobily do 7,5 tuny.

 

Obrazek

 

 V místě jsou čtyři čerpací stanice pohonných hmot.První benzínová stanice vešla ve známost v třicátých letech minulého století. V pozadí je pan Skorepa, byl provozovatelem zařízení.

 

 

Máme tu dva hotely a čtyři restaurace. V místě jsou čtyři kadeřnictví a jeden masážní salon.

Na Cínovci je možnost koupání v letním období v přírodním rybníku, kerý je asi 30 m široký a cca. 300 m dlouhý. Jedná se o umělou vodní nádrž. Zbudován byl v roce 1787. Nachází se ve spodní části obce vedle katolického kostela Nanebevzetí panny Marie. Kostel byl vystavěn v letech 1729-1732 a je viditelný z poměrně velké části obce.

V místě je kasino ke kterému se přijíždí po silnici č.8 do středu obce. V současné době je po celkové rekonstrukci budovy i zázemí. Je moderně vybavené.

Je tu také golfové hřiště, které provozuje Golf Club Teplice.

Obchodní činnost tu provozují vietnamští obchodníci se zbožím všeho druhu.

V letním období je ve zdejší lokalitě možnost pěší turistiky, nebo cyklistiky po dobře vyznačených trasách po celám hřebeni Krušných hor. V zimním období procházejí Cínovcem lyžařské trasy Krušnohorské magistrály. Novou dominantou obce je přemostění hlavní komunikace obloukovým mostem pro cyklisty a pěší, v zimě je využíván lyžaři.

 

Upozorňuji na zákaz šíření stažených dat z tohoto webu bez mého výslovného souhlasu , z důvodu   autorských práv k některým materiálům na těchto stránkách.  

 

 

 

 

Pokud zde bude někým nalezen materiál ke kterému nárokuje autorská práva, nechť mne neprodleně kontaktuje. Zjednám nápravu vhodným popisem, nebo dokument odstraním.

 

Google

 Pokud máte nějaké zajímavé obrázky,připomínky nebo nápady napište.Těší se Petr Jaksch.

Obrazek

Zajímavé stránky:                                                                     Obrazek

 
                                                                                                 

 Partnerské stránky:                                                                    

                             

     TOPlist              Zdarma ankety, návštěvní knihy, mailformy, počítadla a CHAT pro Váš web                     Návštěvnost stránek sledována od 3.12.07

 © JaPe 2008

Obrazek

TOPlist